ისარგებლეთ 70 ადამიანზე გათვლილი საკონფერენციო სივრცით

საკონფერენციო სივრცე

წარმატებული ღონისძიებისთვის

საკონფერენციო დარბაზის მოცულობა 58 კვ.-ია. მომსახურებაში შედის წყალი თითოეულ ადამაიანზე, კალამი, ფურცელი, ეკრანი, პროექტორი, ფლიფჩარტი ყავის შესვენება. სრული დღის მომსახურების ფასია 500 ლარი, ნახევარი დღის 300 ლარი. ღირებულება მოიცავს დღგ-ს მოსაკრებელს